POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto i w jakim celu przetwarza dane osobowe.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, związane z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl są przetwarzane przez ARTIFEX Izadora Bujko z siedzibą w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga 70C/1, kod pocztowy 81-181 o numerze NIP 9581687195, REGON 369685915 która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Dane osobowe, o których mowa powyżej, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

w celu realizacji zamówień na asortyment dostępny w sexshoppiripiri.pl

w celu rozpatrywania składanych reklamacji;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w sklepie internetowym sexshoppiripiri.pl

 

Powierzenie nam swoich danych osobowych daje klientowi prawo do:

wglądu w dane osobowe

żądania aktualizacji danych osobowych

usunięcia danych osobowych

Podane przez klienta dane osobowe dostępne są do samodzielnej edycji i usunięcia w zakładce "Moje konto". Żądanie całkowitego usunięcia konta może być zrealizowane po wysłaniu wniosku na adres sexshop.piripiri@gmail.com Wniosek taki musi być wysłany z adresu poczty elektronicznej, pod którym zarejestrowane jest konto Klienta.

 

Zasady bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie danych osobowych przez ARTIFEX Izadora Bujko realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

 

Wskazówki bezpieczeństwa:

tworzenie loginów i haseł z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych uniemożliwiające odtworzenie ich przez niepowołane osoby

unikanie zapisywania loginów i haseł na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych i analogowych

korzystanie z aktualizowanego oprogramowania antywirusowego

każdorazowe wylogowywanie się z systemu sklepu internetowego po zakończonych zakupach.

korzystanie z witryny sexshoppiripiri.pl tylko z zaufanych i znanych klientowi urządzeń

(w przypadku korzystania z nieznanych urządzeń, absolutne unikanie zapisywania na nich danych użytkownika)

 

Pliki Cookie:

Korzystając ze sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl na urządzeniu końcowym klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu klienta możliwe jest m. in.

zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu klient nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła,

zapamiętanie towarów dodanych przez klienta do koszyka,

dostosowanie treści strony do zainteresowań klienta.

Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl, co umożliwia nam rozwijanie sklepu zgodnie z preferencjami naszych klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez klienta ze sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu klienta do czasu wylogowania ze sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl, opuszczenia sklepu internetowego sexshoppiripiri.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez klienta.

 

Postanowienia końcowe:

W przypadku zmiany zasad postępowania określonym w tym dokumencie klient zostanie poinformowany o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie nowej treści polityki prywatności sklepu internetowego na stronie internetowej sexshoppiripiri.pl